Directie

& Raad van Commissarissen

Het bestuur en de dagelijkse leiding zijn in handen van een aparte holdingdirectie waarop door een Raad van Commissarissen toezicht wordt gehouden.

Directie

Drs. Rudi Rust

 • algemeen directeur UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding en HvA Ventures Holding (sinds april 2021)
 • directeur IXA UvA & HvA (sinds maart 2022)
 • voormalig financieel directeur UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding en HvA Ventures Holding
 • voormalig directeur bedrijfsvoering / financiën Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam
 • voormalig directeur bedrijfsvoering van Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 • voormalig Afdelingshoofd Bedrijfseconomische Zaken, Stichting IJlanden (nu Cordaan)

Raad van Commissarissen

Michaël van Straalen

 • sinds medio 2020 voorzitter van de RvC van HvA Ventures Holding
 • voormalig voorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie
 • voormalig voorzitter van MKB-Nederland
 • voormalig voorzitter van de Stichting van de Arbeid, lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER) en duovoorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
 • bestuurslid bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie, voorzitter van de Beoordelingscommissie Sterk Techniek Onderwijs en voorzitter van de Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven
 • lid van de Raad van Toezicht van de Nederlands Norm (NEN) en interim-directeur van de Stichting Meld Misdaad Anoniem

dr. Geleyn Meijer

 • sinds 2024 lid van de RvC van HvA Ventures Holding
 • sinds 2024 vice-voorzitter Hogeschool van Amsterdam 
 • sinds 2018 rector Hogeschool van Amsterdam
 • voormalig decaan van de HvA-faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
 • voormalig partner bij Logica
 • voormalig strategiedirecteur Logica Management Consulting Nederland

drs. Ineke Bussemaker

 • sinds medio 2020 lid van de RvC van HvA Ventures Holding
 • sinds februari 2020 Decaan Faculteit Business en Economie van de HvA
 • voormalig CEO NMB Bank Plc , Tanzania
 • voormalig directeur Betalingsverkeer Rabobank
 • voormalig internationale bankiers- en managementfuncties bij Citigroup en ABN AMRO Bank
 • member of the Board of WomensWorldBanking Inc, New York

Team

De directie wordt ondersteund door het directiesecretariaat en de stafafdelingen governance & juridische zaken, investeringsmanagement, financiële controle en financiële administratie.

Team UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding, HvA Ventures Holding

HvA Ventures Holding (route)020 2466100 info@hvaventures.nl
UvA Ventures Holding (route)020 2466100 info@uvaventures.nl
AMC Ventures Holding (route)020 2466100 info@amcventuresholding.nl