Directie

& Raad van Commissarissen

Het bestuur en de dagelijkse leiding zijn in handen van een aparte holdingdirectie waarop door een Raad van Commissarissen toezicht wordt gehouden.

Directie

Ir. Peter Krijnsen MBA

 • algemeen directeur HvA Ventures Holding sinds 1 september 2013 en tevens directeur UvA Ventures Holding en AMC Ventures Holding
 • diverse bestuursfuncties op het vlak van stimuleren, valorisatie en regionale ontwikkeling
 • voormalig internationale managementfuncties bij Shell, Stork en Eaton Corporation USA

Drs. Rudi Rust

 • financieel directeur UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding en HvA Ventures Holding (sinds september 2019)
 • voormalig directeur bedrijfsvoering / financiën Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam
 • voormalig directeur bedrijfsvoering van Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
 • voormalig Afdelingshoofd Bedrijfseconomische Zaken, Stichting IJlanden (nu Cordaan)

Raad van Commissarissen

ing. Amandus Lundqvist

 • sinds 2011 lid van de RvC van HvA Ventures Holding, tevens lid van de RvC van UvA Ventures Holding
 • voormalig boegbeeld van de topsector High Tech Systemen en Materialen
 • voormalig voorzitter SURF
 • voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de TU Eindhoven
 • voormalig directievoorzitter IBM

dr. Hanneke Reuling

 • sinds 2017 lid van de RvC van HvA Ventures Holding
 • sinds 2017 vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, portefeuillehouder bedrijfsvoering
 • voormalig directeur bedrijfsvoering van de Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit (Amsterdam)
 • voormalig directeur van de Dienst Onderwijs en Onderzoek Fontys Hogescholen (Eindhoven)
 • voormalig waarnemend directeur van de Hogeschool Theologie Levensbeschouwing
  Fontys Hogescholen (Tilburg)
 • voormalig lid MT en locatieleider van de Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, Fontys Hogescholen (Tilburg)

Team

De directie wordt ondersteund door het directiesecretariaat en de stafafdelingen governance & juridische zaken, investeringsmanagement, financiële controle en financiële administratie.

Team UvA Ventures Holding, AMC Ventures Holding, HvA Ventures Holding

HvA Ventures Holding (route)020 2466100 info@hvaventures.nl
UvA Ventures Holding (route)020 2466100 info@uvaventures.nl
AMC Ventures Holding (route)020 2466100 info@amcventuresholding.nl