25 oktober 2022

Nieuwe AMC spin-off TrianecT opgericht

Neuroloog Jonathan Coutinho, klinisch technoloog Wouter Potters en hoogleraar radiologie Henk Marquering van Amsterdam UMC, hebben in september samen met AMC Ventures en het Duitse Neuromotion Ventures een nieuwe AMC spin-off onderneming opgericht. De spin-of is TrianecT gedoopt en ontwikkelt Strokepointer, een speciale badmuts met elektrodes die al in de ambulance een beroerte kan diagnosticeren, waardoor een patiënt sneller de juiste behandeling krijgt.

Herseninfarct

Coutinho, Potters en Marquering zijn de bedenkers van Strokepointer, waarmee bij mensen met een beroerte al in de ambulance een EEG (hersenfilmpje) gemaakt kan worden. Op dit hersenfilmpje is te zien of er sprake is van een herseninfarct (een bepaalde type beroerte) en of het afgesloten hersenbloedvat groot of klein is. Dat onderscheid is bepalend voor de behandeling: bij een klein infarct krijgt de patiënt bloedverdunner, bij een groot infarct moet het stolsel verwijderd worden in een gespecialiseerd ziekenhuis. 

Coutinho: “Bij een herseninfarct telt elke minuut. Hoe eerder we beginnen met de juiste behandeling, hoe beter de uitkomst. Als de diagnose al in de ambulance duidelijk is, kan de patiënt direct naar het juiste ziekenhuis gereden worden, dat scheelt kostbare tijd.” 

De slimme badmuts 

In 2018 ontvingen Wouter Potters en Jonathan Coutinho onder andere de Science and Innovation Award en financiering van Health Holland en de Hartstichting om hun innovatieve idee uit te werken tot een prototype. Tussen 2018 en 2022 is de badmuts uitgetest in de praktijk: twaalf ambulances gebruikten het hulpmiddel en verzamelden data van ongeveer 400 patiënten. 

Potters: “Uit de resultaten blijkt dat de badmuts ook in een ambulance zijn werk goed doet. We kunnen bijvoorbeeld verschillen in hersenactiviteit links en rechts goed meten. Dat zegt iets zegt over verschil in doorbloeding. Dat zijn nog eenvoudige maten, die we verder gaan verfijnen. Ook kunnen we met de metingen van Strokepointer onderscheid maken tussen een grote of kleine bloedvatafsluiting.”

Data verbeteren

De onderzoekers stuitten ook op een aantal praktische uitdagingen bij het gebruik in de ambulance. “Bij 60% van de patiënten gaat het helemaal goed”, zegt Potters. “Bij 40% kan het beter. Het opzetten van de badmuts verloopt dan niet optimaal. Dat komt bijvoorbeeld door tijdsdruk of door een dikke haarbos, waardoor de badmuts niet goed opgezet wordt en de elektrodes onvoldoende contact maken met de hoofdhuid. We willen de techniek nu verder verfijnen en verbeteren zodat we ook onder suboptimale omstandigheden goede metingen kunnen doen.”

Het bedrijf TrianecT zal zich richten op die verbetering van de hardware en het integreren van het algoritme, zodat Strokepointer al in de ambulance aangeeft welke behandeling nodig is. De ambulance kan dan direct naar het juiste ziekenhuis rijden.

Over AMC Ventures Holding

AMC Ventures Holding is een vroege-fase-investeerder in academische spin-off bedrijven van het Academisch Medisch Centrum (AMC). AMC Ventures Holding ondersteunt academische onderzoekers en ondernemers vanaf de eerste stappen van het oprichten van een nieuwe onderneming en draagt bij aan het succesvol commercialiseren van kennis uit het ziekenhuis. Kijk voor meer informatie op: https://www.amcventuresholding.nl/

Over Neuromotion Ventures

Neuromotion Ventures is de venture development afdeling van de Neuromotion groep, waar ook ANT Neuro en eemagine Medical Imaging Solutions toe behoren. De Neuromotion groep ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd EEG- en hersenscan-apparatuur onder de naam ANT Neuro. Het in Berlijn gevestigde Neuromotion Ventures is opgericht om met de expertise en diensten van de Neuromotion groep vroege fase neurotech start-ups te kunnen ondersteunen.