23 augustus 2018

Innovatiefonds Noord-Holland opent de beurshandel

 

Van 20 augustus tot en met 24 augustus stond de gongceremonie op Beursplein 5 in het teken van de bedrijvigheid en het ondernemerschap in de verschillende regio’s in Nederland. De beurshandel werd op 22 augustus geopend door het Innovatiefonds Noord-Holland, dat werd opgericht door de provincie Noord-Holland, de holding bedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam en Sanquin.

Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en startups die ontstaan vanuit de kennisinstellingen kunnen voor de ontwikkeling van een duurzaam en innovatief product of proces een lening krijgen. Het Innovatiefonds verstrekt leningen tijdens de zogenoemde Proof-of-Conceptfase van de ontwikkeling van een nieuw product of proces. In deze fase is er een uitgewerkt idee op papier dat nog in praktijk gebracht moet worden, bijvoorbeeld door het bouwen van een prototype. De praktijk wijst uit dat traditionele financiers in de vroege fase huiverig zijn om te investeren. Daarom heeft de provincie Noord-Holland samen met een aantal belangrijke kennisinstellingen dit Innovatiefonds opgericht. Er is speciale aandacht voor initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en energietransitie en op het gebied van gezondheidszorg. In de eerste fase is er 12,5 miljoen beschikbaar waarvan de Europese Unie 5 miljoen bijdraagt. In totaal is er op termijn 21 miljoen beschikbaar. De provincie Noord-Holland draagt in totaal 8 miljoen euro bij.

Voor meer informatie: www.innovatiefondsnoordholland.nl