07 mei 2019

benoeming directielid UvA Ventures Holding BV

 

Met ingang van 1 september a.s. zal de directie van UvA Ventures Holding worden uitgebreid met een tweede directielid. Met de aanstelling van de heer drs. Rudi Rust als financieel directeur wordt het team van UvA Ventures verbreed naar een tweehoofdige directie. Deze uitbreiding is wenselijk nu UvA Ventures groeit in het aantal deelnemingen en de aandacht voor innovatie bij de Universiteit van Amsterdam is toegenomen.

De financieel directeur wordt statutair benoemd en zal daarmee samen met de algemeen directeur Peter Krijnsen (directeur van UvA Ventures Holding sinds augustus 2013) verantwoordelijk worden voor het door UvA Ventures Holding gevoerde beleid.
De Raad van Commissarissen van UvA Ventures Holding is verheugd met de komst van de heer Rudi Rust. Amandus Lundqvist, voorzitter van de Raad van Commissarissen: ‘We hebben met Rudi iemand gevonden met grote ervaring binnen de UvA, met publiek-private samenwerkingen maar belangrijker, met kennis van innovatie vanuit de faculteiten”.

Rudi Rust studeerde Sinologie aan zowel Universiteit Leiden als Sichuan University (China) en Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Hij werkte bij verschillende instellingen in de gezondheidszorg, alvorens hij in 2002 in dienst kwam bij de UvA. Daar was hij directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en later van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Bij de FNWI heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van kennisvalorisatie.

UvA Ventures Holding BV maakt wetenschappelijke innovaties en expertise vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA) beschikbaar voor markt en maatschappij door het oprichten van of participeren in ondernemingen. Voor haar deelnemingen verzorgt UvA Ventures Holding BV governance, finance&control, management en advies.

Amsterdam, 7 mei 2019